Read Pyotr Đại Đế: Người con vĩ đại của nước Nga by Robert K. Massie Free Online


Ebook Pyotr Đại Đế: Người con vĩ đại của nước Nga by Robert K. Massie read! Book Title: Pyotr Đại Đế: Người con vĩ đại của nước Nga
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 334 KB
v The author of the book: Robert K. Massie
Edition: NXB Tri Thức
Date of issue: May 2013
ISBN: No data
ISBN 13: No data
City - Country: No data

Read full description of the books Pyotr Đại Đế: Người con vĩ đại của nước Nga:

Quyển sách này trình bày cuộc đời và sự nghiệp của một nhân vật lịch sử ngoại hạng: Pyotr I Đại đế (1672-1725), là Pyotr của nước Nga cũ và sau đấy là Hoàng đế của Đế quốc Nga. Là một trong những nhân vật kiệt xuất của lịch sử thế giới và gần đây được nhân dân Nga bình chọn là người Nga được yêu mến nhất mọi thời đại, ông đã đạt thành tựu lớn lao trong công cuộc hiện đại hóa đất nước ông. Ông đã đưa một nước Nga lạc hậu, đi sau Tây Âu dường như hàng trăm năm, trong một thời gian ngắn vượt lên thành một cường quốc khiến cho những nước Châu Âu còn lại phải nể vì.


Pyotr Đại Đế: Người con vĩ đại của nước Nga read onlineRead information about the author

Ebook Pyotr Đại Đế: Người con vĩ đại của nước Nga read Online! Robert Kinloch Massie (born 1929) is an American historian, writer, winner of a Pulitzer Prize, and a Rhodes Scholar.

Born in Lexington, Kentucky in 1929, Massie spent much of his youth in Nashville, Tennessee and currently resides in Westchester County, New York in the village of Irvington. He studied American history at Yale University and modern European history at Oxford University on his Rhodes Scholarship. Massie went to work as a journalist for Newsweek from 1959 to 1964 and then took a position at the Saturday Evening Post.

After he and his family left America for France, Massie wrote and published his breakthrough book, Nicholas and Alexandra, a biography of the last Tsar of Russia, Nicholas II, his wife, Alexandra of Hesse, and their family and cultural/political milieu. Massie's interest in the Tsar's family was triggered by the birth of his son, the Rev. Robert Kinloch Massie, who suffers from hemophilia, a hereditary disease that also afflicted the last Tsar's son, Alexei. In 1971, the book was the basis of an Academy Award winning film of the same title. In 1995, in his book The Romanovs: The Final Chapter, Massie updated Nicholas and Alexandra with much newly-discovered information.

In 1975, Robert Massie and his then-wife Suzanne chronicled their experiences as the parents of a hemophiliac child and the significant differences between the American and French health-care systems in their jointly-written book, Journey.

Massie won the 1981 Pulitzer Prize for Biography for Peter the Great: His Life and World. This book inspired a 1986 NBC mini-series that won three Emmy Awards, (Peter the Great (TV Series)) and starred Maximilian Schell, Laurence Olivier and Vanessa Redgrave.


Reviews of the Pyotr Đại Đế: Người con vĩ đại của nước Nga
Pyotr Đại Đế: Người con vĩ đại của nước Nga read onlineAdd a comment to Pyotr Đại Đế: Người con vĩ đại của nước Nga
Read EBOOK Pyotr Đại Đế: Người con vĩ đại của nước Nga by Robert K. Massie Online free

Download PDF: pyotr-i-ngi-con-v-i-ca-nc-nga.pdf Pyotr Đại Đế: Người con vĩ đại của nước Nga PDF